Informace o Základní škole a Mateřské škole v Rasoškách

Základní a Mateřská škola Rasošky je organizace, která se skládá z malotřídní základní školy a mateřské školy, jejímž zřizovatelem je obec Rasošky. V rámci základní školy jsou žáci vyučováni podle ŠVP „Škola s úsměvem“. Děti z mateřské školy mají svůj ŠVP PV „Smějeme se se sluníčkem“. Další ŠVP má samostatně také školní družina při základní škole. Odděleně jsou vyučováni žáci 1. a 2. ročníku, dále 3., 4. a 5. ročníku. Vyučujícími ve škole jsou ředitelka školy Ing. Monika Zmítková, učitelé Mgr. Dana Štěpánová, Ing. Daniela Řípová, Andrea Poláková, Lucie Jirsáková vychovatelky Zuzana Dušková a Lucie Jirsáková. Provoz ŠD je denně zajišťován od 6:30 do 16:15. O celé zázemí organizace se starají další nepedagogičtí zaměstnanci zařízení.

Vnitřní členění mateřské školy je následující: 1. třída – Trpaslíčci, 2. třída – Sluníčka. Vyučujícími v mateřské škole jsou vedoucí učitelka Šárka Jechová, DiS, Daniela Divišová, Andrea Poláková a Hana Blažková , chůva Mgr. Jaroslava Kohlová , pedagogický asistent Milena jonešová. Kromě jednotlivých tříd využívá mateřská škola i krásně vybavenou vlastní školní zahradu. Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Simona Michelová, tel. 730510371,
e-mail: michelova@mikroregionupa.cz

 

Základní škola využívá možnost odběru svačin ve škole, spolu s mateřskou školou, o 1. přestávce. O hlavní přestávce navštěvuje přilehlou školní zahradu. Kromě klasických učeben využívá také počítačovou učebnu. Školní družina je v 1. patře budovy a druhé oddělení v přízemí školy.

Celé zařízení úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě, poskytuje odbornou reedukační péči dětem se specifickými poruchami učení. V mateřské škole pracuje logoped. Obě školní třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Kromě hlavní náplně, vytyčené všemi ŠVP, nabízí škola další aktivity pro své žáky: návštěvy divadel, muzeí, knihoven, plavecký výcvik, Předškoličku pro budoucí žáky 1. ročníku, besídky ve škole, exkurze a mnoho dalších zajímavých činností. Každoročně je vytyčen celoroční projekt, ve kterém se děti blíže seznamují s danou aktivitou.

 

Doufáme, že se našim dětem prostředí i náplň práce líbí a rádi mezi sebou přivítáme další nové kamarády.

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů ZŠ a MŠ Rasošky

 


 

 

Základní a mateřská škola Rasošky, okres Náchod   .:.   Adresa: Rasošky 172, 552 21   .:.  Tel.: +420 491 810 749   .:.  Email: zs.rasosky@seznam.cz