Milé děti, vážení rodiče,

 
již zítra se společně sejdeme ve škole, abychom zahájili nový školní rok 2022/2023. Čeká Vás spousta změn - noví asistenti pedagogů, vychovatelé, školní družina.... Určitě se máte na co těšit.
1.září máte možnost přijít do ranní družiny, tj. v 6:30, pokud to již potřebujete. Ke slavnostnímu zahájení se sejdeme všichni v 8:00. Buďte proto ve škole včas, nejpozději v 7:45.
 
S vyučujícími budete společně ve třídách nejpozději do 8:45. S sebou Vám stačí batůžek nebo taška, nemusí to být školní aktovka. Na lavicích pro Vás máme připraveno pouze několik listů.
Prvňáčky jistě rádi doprovodí rodiče, případně prarodiče. Ti budou jediní, kteří mohou být se svými dětmi ve třídě. Rodiče žáků z vyšších ročníků počkají na své děti venku. Prvňáčkové se také budou chtít pochluvit novou aktovkou. Všichni si můžete přinést přezůvky. Pokud je mít nebudete, můžete první den vstoupit do tříd ve venkovní obuvi. Od druhého dne to již nebude možné.
Rodiče prvňáčků budou mít také hned 1.9. první třídní schůzku s vyučující. Jejich děti stráví tento čas s paní vychovatelkou v družině.
Strava se 1.9. nepodává. Od pátku 2.9. najíždíme na úplný provoz školní družiny i jídelny. Děti budou tento den ve škole do 11:50. Od následujícího týdne už pracujeme podle rozvrhů hodin.

 
Moc se na Vás těšíme a přejeme nám všem klidný, veselý a úspěšný školní rok.
zaměstnanci ZŠ Rasošky

 

 


Informace o Základní škole a Mateřské škole v Rasoškách

Základní a Mateřská škola Rasošky je organizace, která se skládá z malotřídní základní školy a mateřské školy, jejímž zřizovatelem je obec Rasošky. V rámci základní školy jsou žáci vyučováni podle ŠVP „Škola s úsměvem“. Děti z mateřské školy mají svůj ŠVP PV „Smějeme se se sluníčkem“. Další ŠVP má samostatně také školní družina při základní škole. Odděleně jsou vyučováni žáci 1. a 2. ročníku, dále 3., 4. a 5. ročníku. Vyučujícími ve škole jsou ředitelka školy Ing. Monika Zmítková, učitelé Mgr. Dana Štěpánová, Ing. Daniela Řípová, Andrea Poláková, Lucie Jirsáková vychovatelky Zuzana Dušková a Lucie Jirsáková. Provoz ŠD je denně zajišťován od 6:30 do 16:15. O celé zázemí organizace se starají další nepedagogičtí zaměstnanci zařízení.

Vnitřní členění mateřské školy je následující: 1. třída – Trpaslíčci, 2. třída – Sluníčka. Vyučujícími v mateřské škole jsou vedoucí učitelka Šárka Jechová, DiS, Daniela Divišová, Andrea Poláková a Hana Blažková , chůva Mgr. Jaroslava Kohlová , pedagogický asistent Milena jonešová. Kromě jednotlivých tříd využívá mateřská škola i krásně vybavenou vlastní školní zahradu. Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:30.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Simona Michelová, tel. 730510371,
e-mail: michelova@mikroregionupa.cz

 

Základní škola využívá možnost odběru svačin ve škole, spolu s mateřskou školou, o 1. přestávce. O hlavní přestávce navštěvuje přilehlou školní zahradu. Kromě klasických učeben využívá také počítačovou učebnu. Školní družina je v 1. patře budovy a druhé oddělení v přízemí školy.

Celé zařízení úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Náchodě, poskytuje odbornou reedukační péči dětem se specifickými poruchami učení. V mateřské škole pracuje logoped. Obě školní třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi.

Kromě hlavní náplně, vytyčené všemi ŠVP, nabízí škola další aktivity pro své žáky: návštěvy divadel, muzeí, knihoven, plavecký výcvik, Předškoličku pro budoucí žáky 1. ročníku, besídky ve škole, exkurze a mnoho dalších zajímavých činností. Každoročně je vytyčen celoroční projekt, ve kterém se děti blíže seznamují s danou aktivitou.

 

Doufáme, že se našim dětem prostředí i náplň práce líbí a rádi mezi sebou přivítáme další nové kamarády.

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů ZŠ a MŠ Rasošky

 


 

 

Základní a mateřská škola Rasošky, okres Náchod   .:.   Adresa: Rasošky 172, 552 21   .:.  Tel.: +420 491 810 749   .:.  Email: zs.rasosky@seznam.cz